Samarbeten

Management Consultant - MSc & BSc Graduate Stockholm School of Economics - Former World Elite Athlete Orienteering

Att bedriva en elitidrottssatsning på hög nivå och på ett ”professionellt” sätt kräver uppoffringar och är ekonomiskt kostsamt. Samarbetspartners och sponsorer är därför väldigt viktiga för att kunna finansiera vägen mot toppen.

Som jag ser på sponsring är det mycket mer än att enbart visa upp en logo på tävlingströjan. Som orienterare är mediatiden liten, och vi är inte speciellt mycket exponerade ut till den stora massan. Men värde kan skapas på annat sätt, och det är min målsättning med de samarbeten jag startar att båda parter ska känna att det ger värde.

Jag tror på långsiktiga samarbeten där båda parter litar på, lär känna och kan hjälpa varandra. Mina viktigaste samarbetspartners genom min karriär är fortfarande min moderklubb Enebybergs IF, och min nuvarande klubb som jag har representerat sedan 2003 Järla orientering.

Av företag som stöttat mig är Trimtex den sponsor som har varit mig trognast och hjälp mig mest. Trimtex har stöttat mig de senaste sju åren, och trots några år där jag var väldigt skadad var Trimtex alltid noga med att höra av sig och skicka extra cykelkläder till alternativträningen osv. Det har dessutom varit kul att få vara med och följa hur utvecklingen har gått för Trimtex under dessa år, med nu produkter som är i verklig världsklass.

Exempel på värdeskapande aktiviteter som jag har bidragit med till mina samarbetspartners:

-Produktutveckling
-Organisera och hålla i Löpträning/Friskvårdsdag
-Föreläsningar
-Representation och försäljning av produkter på event
-Framtagning av fotografier och bilder till folders
-Orienteringsutbildning
-Pressträffar

Jag är van att hålla i olika projekt, och med dessutom mitt yrke som ekonom ser jag många möjligheter hur jag skulle kunna bidraga. Varje samarbete är unikt och jag försöker hitta en lösning som ska passa båda parter.

 

Trimtex:                                                                           Mila:

Trimtex_logo_m-slagord_cmyk              milaLogotype

 

Sicklaloppet:                                                                   Järla Orientering:

Print              järla if logo

 

 

b__2334

Seger med företaget Navigio i Bellmanstafetten höst 2015

 

2

Ett bra sätt för att visa upp sponsorerna från en tidigare säsong